ปธน.ไต้หวันระบุว่าจะรักษาสถานะปัจจุบันกับจีน และแสวงหาสันติภาพข้ามช่องแคบ

ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อของไต้หวัน เน้นย้ำในสุนทรพจน์เข้ารับตำแหน่งว่า เขาจะรักษาสถานะที่เป็นอยู่ในความสัมพันธ์ของไต้หวันกับจีน และแสวงหาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

นายไล่เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงไทเปในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม

เขากล่าวว่าเขาจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ส่งเสริมสวัสดิภาพของประชาชน และปกป้องไต้หวัน

จากนั้น ผู้นำไต้หวันได้กล่าวสุนทรพจน์จากเวทีที่จัดขึ้นหน้าทำเนียบประธานาธิบดี

ผู้นำไต้หวันได้พูดถึงความสัมพันธ์ของไต้หวันกับจีนว่า รัฐบาลของเขาจะ "ไม่ยินยอมและไม่ยั่วยุ และจะรักษาสถานะที่เป็นอยู่"

ผู้นำไต้หวันกล่าวว่าเขาหวังว่าจีนจะเลือกการเจรจาและการแลกเปลี่ยน และ "ภายใต้หลักการของความเท่าเทียมและศักดิ์ศรี จะร่วมมือกับรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ประชาชนไต้หวันเลือก"

เขากล่าวว่านี่สามารถเริ่มต้นได้จากการเปิดให้กลับมามีการท่องเที่ยวใหม่ในลักษณะต่างตอบแทน และให้นักศึกษาระดับปริญญา สมัครเรียนในสถาบันของไต้หวัน และเสนอว่าทั้งสองฝ่ายร่วมกันแสวงหาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง

ในขณะเดียวกัน ผู้นำไต้หวันได้กล่าวถึงความจำเป็นของการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันของไต้หวัน โดยกล่าวว่า "เราต้องแสดงให้เห็นถึงปณิธานของเรา" ที่จะปกป้องไต้หวันเมื่อเผชิญกับ "ภัยคุกคามและความพยายามมากมายในการแทรกซึมจากจีน"