ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของญี่ปุ่นสร้างเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลในเอเชีย

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของญี่ปุ่นมีแผนที่จะจัดตั้งเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลกับประเทศและเขตแดนอื่น ๆ ในเอเชีย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น โควิด-19

สถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติจะร่วมมือกับอินเดีย เวียดนาม และไต้หวัน

นายมาตาโนะ เท็ตสึโร เน้นย้ำถึงความจำเป็นของมาตรการรับมือในระดับโลกต่อเชื้อโรคหลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่า ญี่ปุ่นจะเป็นผู้นำความพยายามในการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนและขยายได้

ประเทศที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันพัฒนาวิธีทดสอบเชื้อโรค ซึ่งรวมถึงแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต อีกทั้งยังวางแผนที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อติดตามโรคติดเชื้อ