GDP ญี่ปุ่นหดตัว 2% ต่อปีในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้

ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ล่าสุดของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ไตรมาสในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม โดยได้รับแรงกดดันจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ซบเซา

สำนักงานคณะรัฐมนตรีเผยข้อมูลเบื้องต้นสำหรับไตรมาสแรกของปีนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม โดยแสดงให้เห็นว่า GDP ลดลงร้อยละ 2 ต่อปีในมูลค่าที่แท้จริงในช่วง 3 เดือนเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

การบริโภคส่วนบุคคลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของ GDP ของญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 0.7

การหยุดชะงักในอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นส่งผลให้ตัวเลขโดยรวมลดลง ผู้ผลิตรถยนต์บางรายระงับการผลิตและการจัดส่งหลังจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของรัฐบาล

การหยุดชะงักในอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นส่งผลให้การส่งออกโดยรวมลดลงร้อยละ 5