ญี่ปุ่นวางแผนระบบขนส่งสินค้าอัตโนมัติสำหรับเส้นทางโตเกียว-โอซากา

ขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังจัดทำแผนเฉพาะเพื่อสร้างระบบขนส่งสินค้าที่เรียกว่า "autoflow road" หรือถนนเคลื่อนตัวอัตโนมัติ ที่เชื่อมระหว่างกรุงโตเกียวกับโอซากา

ระบบอัตโนมัตินี้จะใช้ยานพาหนะไร้คนขับและวิธีขนส่งอื่น ๆ

คณะทำงานของรัฐบาลกำลังพิจารณาการใช้เกาะกลางของทางด่วนหรือพื้นที่ใต้ดินสำหรับถนนเคลื่อนตัวอัตโนมัติ ซึ่งอาจพร้อมใช้งานได้ภายใน 10 ปี

ระบบเหนือพื้นดินคาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 160 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 5,800 ล้านบาท ส่วนระบบใต้ดินอาจใช้งบประมาณกว่า 500 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 18,000 ล้านบาท

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแก้ปัญหาวิกฤติแรงงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นระบุว่า ระบบเคลื่อนตัวอัตโนมัติสามารถรองรับสินค้าได้มากถึงร้อยละ 26 ของสินค้าที่ขนส่งโดยรถบรรทุกและยานพาหนะอื่น ๆ ระหว่างกรุงโตเกียวกับโอซากา

รัฐบาลตั้งเป้าที่จะเลือกเส้นทางเฉพาะเจาะจงและจัดทำแผนพื้นฐานภายในกลางปีนี้