ฮิโรชิมาถ่ายทอดสดครั้งแรกการนำหนังสือบันทึกรายชื่อเหยื่อระเบิดปรมาณูออกจากอนุสาวรีย์

เป็นครั้งแรกที่เมืองฮิโรชิมาถ่ายทอดสดการนำหนังสือที่จดบันทึกรายชื่อเหยื่อระเบิดปรมาณูปี 2488 ออกมาผึ่งลมซึ่งทำเป็นประจำทุกปีที่สวนอนุสรณ์สันติภาพเมืองฮิโรชิมา เพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือเหล่านี้ซึ่งเก็บไว้ในอนุสาวรีย์ ได้รับความเสียหายจากความชื้น

หนังสือ 126 เล่มนี้มีรายชื่อและวันที่เสียชีวิตของเหยื่อที่สัมผัสถูกระเบิดปรมาณู 339,227 คน รวมถึงคนที่เสียชีวิตจนถึงวันที่ 5 สิงหาคมปีที่แล้ว

ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม หลังสงบนิ่งเมื่อเวลา 8.15 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงมา เจ้าหน้าที่ประมาณ 20 คนได้นำหนังสือออกมาทีละเล่ม และบรรจงวางบนผ้าขาว

มีการใช้กล้องสามตัวเพื่อบันทึกภาพ จากนั้นภาพได้รับการตัดต่อก่อนโพสต์ทางออนไลน์ด้วย

อูเอโมโตะ ชินจิ เจ้าหน้าที่เมืองฮิโรชิมาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเหยื่อระเบิดปรมาณูกล่าวว่า เขาหวังว่าการถ่ายทอดสดนี้จะสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสียหายร้ายแรงที่อาวุธนิวเคลียร์สามารถก่อขึ้นกับมนุษยชาติได้