สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงปลูกข้าวบนนาข้าวในพระราชวังหลวง

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงปลูกต้นกล้าข้าวในพิธีประจำปีที่พระราชวังหลวงในกรุงโตเกียว

ในช่วงเช้าวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม สมเด็จพระจักรพรรดิทรงสวมรองเท้าบู๊ตยางเสด็จเข้าไปในนาข้าวขนาด 240 ตารางเมตร และทรงปลูกต้นกล้าสองชนิด ต้นกล้าทั้ง 20 ต้นโตจากเมล็ดที่พระองค์ทรงหว่านเมื่อเดือนที่แล้ว และขณะนี้สูงประมาณ 15 ถึง 20 เซนติเมตร

ประเพณีการปลูกข้าวนี้เริ่มต้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิรัชสมัยโชวะ ซึ่งเป็นพระอัยกาของพระองค์ เพื่อส่งเสริมการทำนา

ข้าวนี้จะถูกเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงและใช้ในพิธีกรรมชินโต เช่น เทศกาลเก็บเกี่ยวนีนาเมะไซ ในเดือนพฤศจิกายน