ญี่ปุ่นต้องการดึงดูดการลงทุนและผู้มีทักษะด้านไอทีจากต่างประเทศมากขึ้น

เจ้าหน้าที่ทางการญี่ปุ่นกล่าวว่า พวกเขากำลังดำเนินการเพื่อดึงดูดการลงทุนและคนงานด้านไอทีจากต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

รัฐบาลได้ออกแบบแผนที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจต่างชาติตั้งโรงงานและการดำเนินการอื่น ๆ ในญี่ปุ่น

รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายที่เพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2565 ภายในปี 2573 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 100 ล้านล้านเยนหรือเกือบ 23.5 ล้านล้านบาท

นายชินโด โยชิตากะ รัฐมนตรีที่ดูแลการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคมว่า การลงทุนขนาดใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่สามารถขยายตัวได้ แม้ต้องเผชิญกับประชากรที่ลดลงและสูงวัย

เจ้าหน้าที่ต้องการทำให้งานธุรการราบรื่นและเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถตั้งบริษัทในญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น

สำหรับแรงงานต่างด้าวนั้น ก่อนอื่นเจ้าหน้าที่ต้องการปรับปรุงกฎเกณฑ์รัฐบาลเกี่ยวกับสถานะการพำนักของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านไอทีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่อื่น ๆ มีความต้องการอาศัยและทำงานในญี่ปุ่น