บริษัทในญี่ปุ่นเปิดรับสมัครผู้เรียนจบปริญญาเอกมากขึ้น

ผู้ที่เรียนจบปริญญาเอกมักไม่ค่อยมีโชคในการหางานในญี่ปุ่น ซึ่งพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของตัวเองได้ ผู้สรรหาบุคลากรของบริษัทมักให้ความสำคัญกับการว่าจ้างนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถฝึกอบรมได้ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ตอนนี้ บริษัทญี่ปุ่นบางแห่งกำลังเปลี่ยนแปลงแนวทาง

Kirin Holdings บริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่ของญี่ปุ่น จัดทำเว็บไซต์เพื่อรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาหรือทำงานแล้ว บริษัทระบุว่าสัดส่วนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งวิจัยในปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าจากปีก่อนหน้า

คาโดตะ โทโมยูกิจาก Kirin Holdings กล่าวว่า "ในฐานะธุรกิจ เรากำลังมุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์สุขภาพ เราคาดหวังว่านักวิจัยที่มีภูมิหลังอันหลากหลายจะสามารถสร้างคุณค่าใหม่จากแนวคิดใหม่ ๆ ได้"

Asahi Kasei ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาเอกประมาณ 20 คนทุกปี ที่ผ่านมา มีการจ้างงานตลอดทั้งปีตั้งแต่ปี 2566 เพื่อหาผู้ที่มีความสามารถหลังเรียนจบปริญญาเอกมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโดยรวมยังดูไม่สดใสนัก

สหพันธ์ธุรกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือเคดันเร็ง กล่าวว่า บริษัทไม่ถึงร้อยละ 20 ที่ตอบแบบสำรวจเมื่อปีที่แล้ว มีแผนที่จะจ้างผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

กระทรวงศึกษาธิการระบุว่า จำนวนนักศึกษาที่จะเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในรอบประมาณ 40 ปี ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมีแนวโน้มไม่ดีนักในการได้งาน