กรุงโตเกียวเพิ่มความพยายามช่วยให้นักเรียนต่างชาติเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น

คณะกรรมการการศึกษาแห่งโตเกียววางแผนที่จะจัดการทดสอบความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มากขึ้นสำหรับพวกเขา

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการศึกษากล่าวว่า จำนวนนักเรียนต่างชาติที่พิจารณาแล้วว่าต้องได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นเพิ่มขึ้นในโรงเรียนรัฐในกรุงโตเกียว นับตั้งแต่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดการเข้าญี่ปุ่นเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

พวกเขากล่าวว่านับจนถึงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว จำนวนดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 5,400 คน เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจากปีก่อนหน้า

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการศึกษาตัดสินใจจัดการทดสอบในโรงเรียนมัธยมปลายทุกแห่งที่ดำเนินงานโดยทางการกรุงโตเกียว และโรงเรียนอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

แบบทดสอบนี้ออกแบบมาเพื่อวัดทักษะความเข้าใจด้านการฟังและการอ่านของนักเรียน ตลอดจนทักษะเรื่องคำศัพท์และไวยากรณ์

นักการศึกษาจะจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้นักเรียนเอาชนะจุดอ่อนของตนเองโดยอิงจากผลการทดสอบนี้ และมอบบทเรียนเสริมภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการด้วย

เจ้าหน้าที่แสดงความเห็นว่า ในบางครั้ง อุปสรรคทางภาษานำไปสู่การกลั่นแกล้งกัน และพวกเขาต้องการเข้าใจจุดอ่อนของนักเรียนอย่างตรงจุด เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตในโรงเรียนให้มากขึ้น