ผู้ประท้วงในจอร์เจียชุมนุมต่อต้านร่างกฎหมายจำกัดอิทธิพลต่างชาติ

ฝูงชนจำนวนมากออกมาชุมนุมกันในกรุงทบิลีซี เมืองหลวงของจอร์เจีย เพื่อประท้วงร่างกฎหมายที่พวกเขากล่าวว่ามีเป้าหมายเพื่อควบคุมองค์กรที่ได้รับเงินทุนจากต่างประเทศ

พรรครัฐบาลเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าว โดยหากได้รับความเห็นชอบ กฎหมายดังกล่าวจะกำหนดให้องค์กรนอกภาครัฐและสื่อต่าง ๆ ที่ได้รับเงินทุนมากกว่าร้อยละ 20 จากต่างประเทศต้องลงทะเบียนเป็นผู้แทนของอิทธิพลจากต่างประเทศ

ผู้ประท้วงกล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวคล้ายคลึงกับกฎหมายของรัสเซียที่รัฐบาลใช้เพื่อจำกัดกิจกรรมขององค์กรและสื่อที่รัฐบาลมองว่าไม่เป็นประโยชน์

เนื่องจากการลงคะแนนเสียงต่อร่างกฎหมายดังกล่าวคาดว่าจะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้ ผู้คนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมกันที่จัตุรัสใจกลางกรุงทบิลีซีเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม

ผู้ร่วมชุมนุมกล่าวว่า จอร์เจียที่เสรีและเป็นประชาธิปไตยไม่ต้องการกฎหมายเช่นนี้

ผู้ร่วมชุมนุมรายหนึ่งกล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายของรัสเซีย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมสหภาพยุโรปของจอร์เจีย โดยแสดงความหวังว่า การประท้วงจะช่วยให้ร่างกฎหมายถูกปัดตกได้ ในขณะที่ อีกคนกล่าวว่าต้องประท้วงเพื่ออนาคตของตัวเอง

จอร์เจียได้สมัครเข้าร่วมสหภาพยุโรปแล้ว แต่กล่าวกันว่า ผู้ก่อตั้งพรรครัฐบาลใกล้ชิดกับรัสเซีย

ชาร์ล มีแชล ประธานคณะมนตรียุโรปกล่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า "การเรียกร้องของพลเมืองจอร์เจียเพื่อสังคมพหุนิยมประชาธิปไตยที่เปิดกว้างต้องไม่ถูกมองข้าม"