สมัชชาใหญ่สหประชาชาติรื้อฟื้นการเสนอให้ปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิก

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติอย่างท่วมท้นสนับสนุนข้อเสนอให้ปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ของสหประชาชาติ ทั้งยังเสนอแนะให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งว่า "อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปได้"

ข้อมติดังกล่าวได้รับการรับรองเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม มีชาติที่เห็นชอบ 143 ชาติ และไม่เห็นชอบ 9 ชาติ ซึ่งรวมถึงสหรัฐและอิสราเอล โดย 25 ประเทศงดออกเสียง

ปัจจุบัน ปาเลสไตน์มีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์แบบไม่ใช่สมาชิก ข้อมติข้างต้นถือว่าปาเลสไตน์มีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกได้อย่างเต็มที่

สมาชิกภาพอย่างเต็มรูปแบบต้องได้รับคำแนะนำจากคณะมนตรีความมั่นคงฯ อย่างไรก็ตาม ผู้แทนของสหรัฐได้คัดค้านข้อมติดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว

นายโรเบิร์ต วูด รองผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาชาติได้อธิบายการลงคะแนนเสียงคัดค้านของสหรัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ว่า "การออกเสียงของเราไม่ได้สะท้อนถึงการต่อต้านความเป็นรัฐของปาเลสไตน์ เราชัดเจนมากว่าเราสนับสนุนประเด็นนี้และพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างมีความหมาย ในทางกลับกัน นี่เป็นการยอมรับว่าความเป็นรัฐนั้นจะได้จากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาโดยตรงระหว่างทุกฝ่ายเท่านั้น"

นายอิสราเอล คาตซ์ รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อมติดังกล่าว เขากล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าสหประชาชาติได้ทำการตัดสินใจที่บิดเบือนและหลุดโลก เขาเสริมว่าผู้แทนจากชาติต่าง ๆ กำลังส่งสารว่าความรุนแรงทำให้บรรลุความสำเร็จได้