มีการปลูกข้าวที่ชิโรโยเนะ เซ็นไมดะ ทางตอนกลางของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

ผู้คนกว่า 50 คนได้ร่วมกันปลูกข้าวตามนาขั้นบันไดอันงดงามบนชายฝั่งคาบสมุทรโนโตะ ทางตอนกลางของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในวันขึ้นปีใหม่

ชิโรโยเนะ เซ็นไมดะมีนาข้าวประมาณ 1,000 ผืนเรียงรายตามทางลาดที่ประจันกับทะเลญี่ปุ่น ในเมืองวาจิมะ จังหวัดอิชิกาวะ ที่นี่ได้รับการกำหนดให้เป็นจุดชมวิวแห่งชาติ

แผ่นดินไหวในวันขึ้นปีใหม่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแก่ผืนนาข้าว โดยผืนดินของนาข้าวประมาณร้อยละ 80 เกิดรอยแตกร้าว

กลุ่มประชาสังคมที่ดูแลการทำนาข้าวที่นั่นเข้าร่วมความพยายามบูรณะผืนนา

ท่ามกลางสถานการณ์ที่จำนวนเกษตรกรลดลง เนื่องจากประชากรในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ได้มีการนำระบบกรรมสิทธิ์มาใช้เพื่ออนุรักษ์นาข้าว ภายใต้โครงการนี้สมาชิกชำระค่าบริการเพื่อได้สิทธิ์ปลูกข้าว

ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม สมาชิกโครงการจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาร่วมกันปลูกข้าวในนาผืนที่ได้รับการบูรณะแล้ว พวกเขาปลูกต้นกล้าข้าวที่ขึ้นในภูมิภาคโนโตะเป็นหลัก

ชายในช่วงวัย 30 ปีคนหนึ่งจากจังหวัดชิงะ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น กล่าวว่าเขาจะมีความสุขหากการมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของจะช่วยฟื้นฟูนาข้าวที่นี่ขึ้นใหม่