นายกเทศมนตรีเมืองเก็งไกของญี่ปุ่นยอมรับการสำรวจระยะแรกเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งกากนิวเคลียร์

นายกเทศมนตรีของเมืองทางตะวันตกของญี่ปุ่นกล่าวว่า เขาได้ตัดสินใจยอมรับการสำรวจขั้นแรกเพื่อเลือกสถานที่สุดท้ายในการทิ้งกากกัมมันตภาพรังสีระดับสูง

วากิยามะ ชินตาโร นายกเทศมนตรีเมืองเก็งไกได้ประกาศเรื่องนี้ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม

ตามกฎหมาย กากกัมมันตภาพรังสีระดับสูงจากโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ต้องฝังไว้ใต้ดินลึกกว่า 300 เมตร เนื่องจากยังคงปล่อยรังสีที่รุนแรงเป็นเวลานาน กฎหมายยังกำหนดให้ดำเนินการ 3 ขั้นตอนเพื่อคัดเลือกสถานที่ทิ้งขั้นสุดท้ายที่เป็นไปได้

เทศบาลที่ยอมรับการสำรวจจะได้รับเงินอุดหนุนในแต่ละขั้นตอน เงินอุดหนุนสำหรับขั้นตอนแรกกำหนดไว้ที่สูงสุด 2,000 ล้านเยนหรือประมาณ 480 ล้านบาท และสูงสุด 7,000 ล้านเยน หรือประมาณ 1,700 ล้านบาทสำหรับระยะที่สอง

เมื่อเดือนเมษายน สภาเมืองผ่านความเห็นชอบคำร้องให้ดำเนินการสำรวจเบื้องต้น และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลได้ขอให้เมืองเก็งไกยอมรับการสำรวจ

เมืองนี้เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่ดำเนินการโดยบริษัทพลังไฟฟ้าคิวชู และจะเป็นครั้งแรกที่เทศบาลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์จะดำเนินการสำรวจลักษณะนี้