นักวิเคราะห์เอกชนคาดว่า GDP ไตรมาสแรกของญี่ปุ่นจะลดลง

นักวิเคราะห์ภาคเอกชนคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม

โดยชี้ไปที่ปัจจัยการใช้จ่ายผู้บริโภคและการส่งออกที่ลดลง

ผลการสำรวจกลุ่มบริษัทวิจัย 11 บริษัทพบว่า ทุกบริษัทคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP หดตัวในไตรมาสแรก ซึ่งรัฐบาลจะเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม

นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตรายปีโดยปรับตามอัตราเงินเฟ้อว่าจะอยู่ที่ระหว่าง -1 ถึง -3.3 เปอร์เซ็นต์

มีเพียงบริษัทเดียวที่คาดว่า อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงจากไตรมาสก่อน

การบริโภคส่วนบุคคลคิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งของ GDP ญี่ปุ่น

บรรดานักเคราะห์ชี้ว่า ยอดขายรถยนต์ลดลงเนื่องจากผู้ผลิตบางรายระงับการผลิตและการจัดส่งเนื่องจากความผิดปกติในขั้นตอนการรับรองของรัฐบาล

พร้อมทั้งกล่าวด้วยว่า ผู้บริโภคจับจ่ายอาหารน้อยลงในภาวะที่สินค้ากำลังขึ้นราคา

นอกจากนี้ ทุกบริษัทยังเชื่อว่า การส่งออกลดลงเนื่องจากการขนส่งรถยนต์ลดลง แม้นักท่องเที่ยวขาเข้าจะมีการบริโภคที่แข็งแกร่งก็ตาม

เหล่านักวิเคราะห์คาดด้วยว่า การใช้จ่ายด้านทุนก็ลดลง

นักวิเคราะห์ระบุว่า ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงัก