ญี่ปุ่นคาดว่าจะมีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมากถึงประมาณ 5.84 ล้านคนภายในปี 2583

รัฐบาลญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมากกว่า 5.84 ล้านคนในประเทศภายในปี 2583 หรือก็คือประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปทุก 6.7 คนจะมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม 1 คน

ทีมวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ภายในปี 2583 คาดว่าประมาณร้อยละ 15 ของคนในกลุ่มอายุนี้จะมีภาวะสมองเสื่อม

ตัวเลขคาดการณ์นี้อิงจากผลการวิจัยเกี่ยวกับอัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อมใน 4 เขตเทศบาลในญี่ปุ่น

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่อาศัยอยู่ตามลำพังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต พร้อมเสริมว่า ชุมชนท้องถิ่นควรดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้เนื่องจากการสนับสนุนจากครอบครัวมีจำกัด