ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติงของญี่ปุ่น มุ่งเน้นไปที่ "อธิปไตยของข้อมูล"

ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติงในญี่ปุ่นกำลังตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เรียกร้องความปลอดภัยที่ดีขึ้น ด้วยการเสนอบริการที่เรียกกันว่า "อธิปไตยของข้อมูล"

อธิปไตยของข้อมูลหมายถึงการปกป้องข้อมูลโดยการเก็บรักษาไว้ภายในดินแดนของประเทศ และอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของประเทศ สหภาพยุโรปและประเทศมากมายกำลังใช้มาตรการเช่นนี้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูล

ฟูจิตสึได้ร่วมมือกับ Oracle บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีของสหรัฐ เพื่อเริ่มบริการคลาวด์คอมพิวติงในปีงบประมาณ 2568 ซึ่งจะทำการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลไว้ภายในญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวรับประกันการใช้งานศูนย์ข้อมูลในประเทศของฟูจิตสึ และจะไม่มีข้อมูลใดถูกเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ

ในขณะเดียวกัน NEC และ NTT ให้บริการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง หรือ generative AI แก่บริษัทญี่ปุ่น โดยประมวลผลข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรโดยไม่ใช้ศูนย์ข้อมูล

บริษัทระบุว่าบริการนี้มีข้อจำกัดในความสามารถในการประมวลผล แต่ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยของธุรกิจสำหรับการจัดเก็บภายในและการส่งข้อมูล