ญี่ปุ่นออกกฎเกณฑ์เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับข้อกำหนดการพำนักอาศัยของนักศึกษาต่างชาติ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้แก้ไขกฎระเบียบของกระทรวงยุติธรรมเพื่อเพิ่มความเข้มงวดต่อกฎเกณฑ์ในการให้สถานภาพพำนักอาศัยในฐานะนักศึกษา เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากมีประเด็นเมื่อปี 2562 ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวไม่สามารถติดต่อกับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 1,600 คนได้

ภายใต้กฎใหม่ที่ได้รับการแก้ไขในเดือนเมษายน สถาบันการศึกษาจะต้องมีการจัดการเรื่องลงทะเบียนเข้าเรียนอย่างเหมาะสมเพื่อรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมาตรการที่กำหนดไว้นั้นรวมถึงการติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาและเก็บบันทึกการทำงานพาร์ตไทม์อย่างเหมาะสม

หากสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ก็จะไม่มีการมอบสถานะการพำนักอาศัยในฐานะนักศึกษาให้แก่ชาวต่างชาติที่สถานศึกษานั้นรับเข้าเรียนแล้ว จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไข

ผู้ที่วางแผนจะเรียนภาษาญี่ปุ่นจะต้องลงทะเบียนเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล จะไม่มีการออกสถานภาพการพำนักอาศัยในฐานะนักศึกษาให้แก่ผู้ที่เรียนภาษาในฐานะนักศึกษาวิจัยหรือนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่า จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นลดลงมากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่ตัวเลขดังกล่าวกลับเพิ่มขึ้นเหนือระดับก่อนการระบาดใหญ่เป็นมากกว่า 167,000 คนในปี 2565

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าการแก้ไขนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับนักศึกษาต่างชาติได้อย่างมีเสถียรภาพและราบรื่น