รัฐบาลทหารเมียนมาระงับการออกใบอนุญาตให้ผู้ชายไปทำงานต่างประเทศ

รัฐบาลทหารเมียนมาระงับการออกใบอนุญาตให้ผู้ชายสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้เป็นการชั่วคราว โดยดูเหมือนว่าเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร

สื่ออิสระและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในเมียนมาระบุว่า กระทรวงแรงงานที่ควบคุมโดยกองทัพเมียนมาเผยว่า การระงับการออกใบอนุญาตดังกล่าวได้เริ่มขึ้นเมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม

แหล่งข่าวข้างต้นกล่าวว่า กระทรวงแรงงานไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับมาตรการดังกล่าว หรือระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะคงอยู่นานแค่ไหน

การขาดแคลนทหารสร้างอุปสรรคให้กับกองทัพเมียนมา ซึ่งยึดอำนาจด้วยการทำรัฐประหารเมื่อสามปีที่แล้ว แต่กำลังเผชิญกับการต่อสู้ที่เข้มข้นขึ้นกับกองกำลังสนับสนุนประชาธิปไตยและกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์

รัฐบาลทหารได้ประกาศบังคับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปให้รับราชการทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเริ่มเรียกตัวพลเมืองแล้ว

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้คนหนุ่มสาวจำนวนมากหลบหนีมายังไทย หรือเข้าร่วมกับกองกำลังฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย

ข้อจำกัดการเดินทางล่าสุดนี้อาจส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่น ซึ่งบางธุรกิจต้องอาศัยระบบผู้ฝึกหัดทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มกำลังคน มาตรการใหม่ของเมียนมาจะมีผลต่อผู้ชายที่ต้องการเดินทางมาญี่ปุ่นในฐานะผู้ฝึกหัดทักษะอาชีพ