สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงครองราชย์ครบ 5 ปี

วันพุธที่ 1 พฤษภาคมตรงกับวันครบรอบ 5 ปีนับตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ

ในช่วงเวลาดังกล่าว พระองค์ทรงแสดงบทบาทในฐานะสัญลักษณ์แห่งรัฐ

ระหว่างการแถลงข่าวครั้งแรกหลังทรงครองราชย์ สมเด็จพระจักรพรรดิได้ตรัสว่า พระองค์จะทรงหาโอกาสพบกับผู้คนมากมายและรับฟังเรื่องราวของคนเหล่านั้น

พระองค์ทรงยึดมั่นในเจตจำนงนี้ โดยเสด็จยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วญี่ปุ่นพร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะเพื่อทรงร่วมงานประจำปี ทั้งสองพระองค์ยังได้เสด็จเยือนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อทรงให้กำลังใจผู้รอดชีวิต เฉกเช่นเดียวกับที่สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์ก่อนทรงเคยปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ทำให้ทั้งสองพระองค์จำต้องระงับการเสด็จเยือนสถานที่ต่าง ๆ เป็นเวลาเกือบ 3 ปี แต่ทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนผ่านปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์

ในเดือนมีนาคมและเมษายนของปีนี้ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเยือนชุมชนต่าง ๆ ในคาบสมุทรโนโตะ จังหวัดอิชิกาวะ ทางตอนกลางของญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 1 มกราคม โดยเป็นการเสด็จเยือนลักษณะนี้ครั้งแรกหลังมีการยกเลิกข้อจำกัดอันเนื่องจากโควิด-19