สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีญี่ปุ่นจะเสด็จเยือนอังกฤษช่วงปลายเดือนมิถุนายน

สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นจะเสด็จเยือนอังกฤษในช่วงปลายเดือนมิถุนายน โดยสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงเชิญทั้งสองพระองค์เป็นพระราชอาคันตุกะ

แหล่งข่าวระบุว่าคาดว่าทั้งสองพระองค์จะประทับอยู่ที่อังกฤษประมาณหนึ่งสัปดาห์

ดูเหมือนว่าจะมีพิธีถวายการต้อนรับสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีที่กรุงลอนดอน นครหลวงของอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมการสำหรับการเสด็จมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงศึกษาเล่าเรียนที่นั่น

การเสด็จเยือนอังกฤษครั้งนี้จะเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งที่ 3 ของทั้งสองพระองค์ นับตั้งแต่ที่สมเด็จพระจักรพรรดิเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี 2562

นอกจากนี้ยังจะเป็นการเสด็จเยือนอังกฤษครั้งที่ 3 ของทั้งสองพระองค์อีกด้วย โดยครั้งแรกคือเมื่อปี 2514 และครั้งที่สองคือเมื่อปี 2541

ทั้งนี้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษทรงเชิญสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเป็นพระราชอาคันตุกะเมื่อปี 2563 แต่แผนดังกล่าวถูกระงับไปเนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเมื่อช่วงต้นปีนี้ แต่ในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน สำนักพระราชวังอังกฤษระบุว่าขณะนี้พระองค์ทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อหน้าสาธารณชนได้บ้างแล้ว