ครม.ญี่ปุ่นอนุมัติร่างกฎหมายควบคุมบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในธุรกิจสมาร์ตโฟน

คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้อนุมัติร่างกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้แน่ใจว่ามีการแข่งขันที่เป็นธรรมในธุรกิจสมาร์ตโฟน

บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ รวมถึง Apple และ Google อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าในตลาดสมาร์ตโฟน มีความกังวลว่าการครอบงำตลาดอาจขัดขวางบริษัทที่จะเข้ามาใหม่และนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับธุรกิจที่ใช้บริการของบริษัทเหล่านี้

ร่างกฎหมายที่ได้รับการรับรองในวันศุกร์ที่ 26 เมษายนจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ถูกควบคุมใน 4 ด้าน ได้แก่ ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ แอปสโตร์ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และเครื่องมือค้นหา

ร่างกฎหมายที่เสนอจะกำหนดว่า แนวทางปฏิบัติใดที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันและต้องสั่งห้าม

บริษัทที่เข้าข่ายจะถูกห้ามไม่ให้ขัดขวางการใช้แอปสโตร์และบริการชำระเงินของคู่แข่ง

พวกเขาจะถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมที่เลือกปฏิบัติกับคู่ค้าทางธุรกิจด้วย

ทางบริษัทจะต้องส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษเป็นมูลค่า 20 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายในญี่ปุ่น ซึ่งมากกว่าค่าปรับ 3 เท่าจากการขัดขวางธุรกิจของบริษัทอื่นภายใต้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่มีอยู่ สำหรับผู้กระทำผิดซ้ำ โทษจะเพิ่มขึ้นเป็น 30 เปอร์เซ็นต์

รัฐบาลวางแผนที่จะขอให้มีการตรากฎหมายดังกล่าวในระหว่างการประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบัน ซึ่งจะมีไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายน