ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังคงดำเนินนโยบายการเงินเดิมต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุว่า จะคงนโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลง การประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังสิ้นสุดการประชุม 2 วันของทางธนาคารในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะยึดตามนโยบายที่กำหนดไว้เมื่อเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นตอนที่ประกาศยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบที่มีมาเป็นเวลานาน และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นช่วงร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 0.1 ซึ่งทางธนาคารระบุว่า จะยังคงเป้าหมายเดิมไว้

ผู้กำหนดนโยบายจะยังคงซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นต่อไปในระดับใกล้เคียงกับก่อนหน้า

ในขณะเดียวกัน ทางธนาคารได้เพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเริ่มในเดือนเมษายน

ขณะนี้คาดว่าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.4 ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมกราคม

นี่คือการคาดการณ์ค่ากลางสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคและไม่รวมอาหารสด

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังเพิ่มการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าสำหรับปีงบประมาณหน้าเป็นร้อยละ 1.9 เทียบกับร้อยละ 1.8 ก่อนหน้า

และสำหรับปีงบประมาณ 2569 คาดว่าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9