รัฐบาลญี่ปุ่นสำรวจครั้งแรกเรื่องการล่วงละเมิดเด็กที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาของผู้ปกครอง

รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดทำสำรวจครั้งแรกเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็กที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาของผู้ปกครองเด็ก ผลการสำรวจพบว่ามีการละเมิดลักษณะนี้ในญี่ปุ่น 47 กรณีในช่วง 18 เดือนจนถึงเดือนกันยายนปีที่แล้ว

สำนักงานเด็กและครอบครัวดำเนินการสำรวจทั้งที่ศูนย์ให้คำปรึกษาเด็ก โรงเรียน และที่อื่น ๆ และได้เผยแพร่ผลการสำรวจในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน

การสำรวจพบว่า ศูนย์ให้คำปรึกษาเด็ก 37 แห่งหรือประมาณร้อยละ 16 รับมือกรณีล่วงละเมิดเด็กที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาของผู้ปกครองตลอดระยะเวลาการสำรวจ โดยมีทั้งหมด 47 กรณี

ทางศูนย์กล่าวว่า ในจำนวนนี้ 19 กรณี พวกเขาได้ส่งเหยื่อไปอยู่ในความดูแลคุ้มครองชั่วคราว

ในเกือบทุกกรณี เหยื่อถูกข่มขู่ด้วยวาจาและขัดขวางการตัดสินใจด้วยตนเอง และในบางกรณี ก็มีการใช้คลิปวิดีโอและสื่ออื่น ๆ เพื่อข่มขู่เหยื่อ

การละเมิดอีกรูปแบบหนึ่ง คือการบังคับให้เหยื่อบอกกับคนอื่นว่าตนเองเชื่อในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ในหลายกรณี เหยื่อถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในบางกรณี การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของผู้ปกครองนำไปสู่การละเลยเด็กอย่างร้ายแรง

ผู้ที่ถูกผู้ปกครองที่มีความเชื่อทางศาสนาล่วงละเมิด 28 คนตอบการสำรวจผ่านการสัมภาษณ์กับผู้จัดทำการสำรวจโดยตรงหรือผ่านแบบสอบถาม ประมาณครึ่งหนึ่งตอบว่า ตนเองไม่สามารถปรึกษาผู้อื่นเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดได้

ทางสำนักงานระบุว่ามีแผนจะทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เด็ก ๆ สามารถขอความช่วยเหลือได้