ญี่ปุ่นเริ่มปฏิบัติการเพื่อแจ้งเตือนพิเศษเกี่ยวกับภาวะฮีตสโตรก

รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มปฏิบัติการประจำปีสำหรับระบบแจ้งเตือนการป้องกันอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนพิเศษเกี่ยวกับภาวะฮีตสโตรก

กระทรวงสิ่งแวดล้อมและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้เริ่มระบบนี้ในวันพุธที่ 24 เมษายน

จะมีการแจ้งเตือนพิเศษเกี่ยวกับภาวะฮีตสโตรกสำหรับจังหวัดที่คาดว่าดัชนีความร้อนซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิและความชื้น จะสูงถึง 35 หรือกว่านั้นในทุกจุดสังเกตการณ์

คาดว่าระบบแจ้งเตือนใหม่นี้จะบ่งชี้อุณหภูมิที่สูงจนเป็นอันตราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อสุขภาพในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่บริเวณกว้าง

จังหวัดที่มีการออกคำเตือนจะต้องดำเนินการป้องกันภาวะฮีตสโตรกอย่างเต็มที่

ทางการท้องถิ่นต้องกำหนดล่วงหน้าว่าจะให้สถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศของภาครัฐและภาคเอกชนแห่งใดเป็น "ที่พักพิงที่เย็นสบาย" และเปิดสถานที่เหล่านี้เมื่อมีการแจ้งเตือน

ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้จัดการธุรกิจ และผู้จัดงานก็ต้องดำเนินมาตรการอย่างครอบคลุมเพื่อป้องกันภาวะฮีตสโตรกเช่นกัน