อัตราเงินเฟ้อราคาขายส่งของญี่ปุ่นต่ำกว่าร้อยละ 1 เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน

อัตราเงินเฟ้อของราคาขายส่งในญี่ปุ่นในเดือนมกราคมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย นับเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันที่ตัวเลขดังกล่าวอยู่ต่ำกว่าร้อยละ 1

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตเบื้องต้นประจำเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบแบบปีต่อปี

ดัชนีนี้จะวัดราคาที่บริษัทต่าง ๆ เรียกเก็บค่าสินค้าและบริการระหว่างกัน และสะท้อนถึงความผันผวนของต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบ

ในข้อมูลล่าสุดของเดือนมกราคม ราคาไฟฟ้า แก๊ส และน้ำประปาลดลงมากกว่าร้อยละ 27 อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากรัฐบาลใช้เงินอุดหนุน

อัตราเงินเฟ้อของราคาขายส่งลดลงเกือบตลอดปีที่แล้ว นับตั้งแต่พุ่งขึ้นสูงสุดที่กว่าร้อยละ 10 เมื่อเดือนธันวาคม 2565