ญี่ปุ่นมีแผนสนับสนุนความมั่นคงทางทะเลแก่ 4 ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ญี่ปุ่นวางแผนที่จะให้การสนับสนุนระยะยาวแก่หน่วยงานทางทะเลในฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อคานการที่จีนเข้ามาแสดงบทบาทมากขึ้นในทะเลจีนใต้

NHK ทราบมาว่าองค์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA จะจัดทำแผนระยะ 10 ปีเพื่อสนับสนุนทั้ง 4 ประเทศนี้ ซึ่งรัฐบาลถือว่ามีความสำคัญสูงสุดในแง่ของความมั่นคง

เมื่อเดือนที่แล้ว มีการสำรวจที่ดำเนินการในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย โดยในช่วงประมาณเดือนเมษายน จะมีการสำรวจเช่นเดียวกันนี้ที่มาเลเซียและเวียดนาม

เจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นจะหารือกับแต่ละประเทศเกี่ยวกับการจัดหาโดรน ระบบเรดาร์ และเรือลาดตระเวน ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย

แผนการในเชิงรายละเอียดมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมปีหน้า

ทั้งนี้ จีนอ้างสิทธิ์ในการควบคุมทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด

จีนบังคับใช้กฎหมายอนุญาตให้หน่วยยามฝั่งของจีนสามารถใช้กำลังในภูมิภาคนี้ได้เมื่อสามปีที่แล้ว และประเทศอื่น ๆ ต่างก็เฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวด