6 สัปดาห์หลังแผ่นดินไหว ความพยายามฟื้นฟูยังคงดำเนินต่อไป

ความพยายามฟื้นฟูบูรณะยังคงดำเนินต่อไป 6 สัปดาห์หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่ 1 มกราคม ทางตอนกลางของญี่ปุ่น

อาสาสมัครกำลังช่วยเหลือในคาบสมุทรโนโตะ ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่ แต่ที่พักสำหรับอาสาสมัครขาดแคลนอยู่ ทำให้พวกเขาต้องเดินทางมายังพื้นที่ประสบภัยโดยรถบัสจากเมืองคานาซาวะ จังหวัดอิชิกาวะ ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่า

สิ่งของบรรเทาทุกข์จากทั่วประเทศส่งมาถึงเมืองวาจิมะที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

โคยามะ มาซากิเป็นช่างทำตะเกียบเครื่องเขินแบบดั้งเดิม โรงงานและบ้านของเขาได้รับความเสียหาย ทำให้เขาไม่สามารถทำงานได้

โคยามะได้มาช่วยบริหารจัดการสิ่งของบรรเทาทุกข์ตั้งแต่เกิดภัยพิบัติ โดยกล่าวว่า "มีคนที่กำลังลำบากกว่าผมอยู่มาก ผมก็เลยหวังว่าจะสามารถช่วยพวกเขาได้บ้าง"

ในขณะเดียวกัน ทางการเมืองวาจิมะเริ่มให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารที่ได้รับความเสียหายโดยใช้เงินทุนสาธารณะ

บ้านเรือนมากกว่า 60,000 หลังในจังหวัดอิชิกาวะเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน เจ้าหน้าที่ทางการเมืองกล่าวว่า จนถึงขณะนี้พวกเขาได้รับการติดต่อสอบถามประมาณ 500 รายการ

จนถึงขณะนี้ ผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วมีอยู่ 241 คน และมีประชาชนอย่างน้อย 23,000 คนยังคงอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงในจังหวัดอิชิกาวะที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด