ญี่ปุ่นเตรียมมาตรการสนับสนุนยูเครนก่อนการประชุมที่กรุงโตเกียวจะเริ่ม

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะเสนอมาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูยูเครนในการประชุมที่กรุงโตเกียวซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงให้หลังของเดือนกุมภาพันธ์

นายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะแห่งญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีเดนิส ชมีฮาลแห่งยูเครน และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศอื่น ๆ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมญี่ปุ่น-ยูเครนเพื่อการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ตัวแทนจากบริษัทญี่ปุ่นและยูเครนก็คาดว่าจะเข้าร่วมด้วยเช่นกัน

มาตรการที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจะนำเสนอในที่ประชุมจะรวมถึงการสนับสนุนความพยายามในการฟื้นฟู เช่น การกำจัดทุ่นระเบิดและการกำจัดเศษซาก

ความช่วยเหลืออื่น ๆ ยังรวมถึงการปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของยูเครน

เจ้าหน้าที่ยังวางแผนที่จะช่วยขยายธุรกิจดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการขนส่งของยูเครน

นอกจากนี้ยังมีการทบทวนสนธิสัญญาด้านภาษีระหว่างทั้งสองประเทศ เนื่องจากมองกันว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนจำเป็นต่อการเร่งรัดมาตรการสนับสนุนดังกล่าว