เจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นทรงต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศเป็นครั้งแรก

เจ้าหญิงไอโกะ พระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่น ทรงร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเคนยา

ประธานาธิบดีวิลเลียม ซาโมเอ รูโตแห่งเคนยา และภริยา เดินทางมาถึงพระราชวังหลวงในกรุงโตเกียวเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ทั้งคู่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในฐานะอาคันตุกะของประเทศ

สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีเคนยาและภริยาเป็นภาษาอังกฤษ

สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้นำเคนยา โดยมีเจ้าหญิงไอโกะทรงเข้าร่วมด้วย

สำนักพระราชวังหลวงกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้าหญิงไอโกะทรงร่วมงานทางการสำหรับการต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ

สำนักพระราชวังหลวงกล่าวอีกว่า เจ้าหญิงไอโกะมีพระปฏิสันถารกับประธานาธิบดีเคนยาและภริยาเป็นภาษาสวาฮิลี ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในเคนยา เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีทรงแนะนำแขกของประเทศให้รู้จัก

ในระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เจ้าหญิงไอโกะประทับอยู่ระหว่างประธานาธิบดีรูโตและรัฐมนตรีคนหนึ่งของเคนยา และทรงสนทนาเป็นภาษาอังกฤษโดยแทบไม่ต้องใช้ล่าม

เจ้าหญิงไอโกะทรงขอบพระทัยประธานาธิบดีเคนยา เมื่อทรงได้รับเชิญให้เสด็จเยือนเคนยา