เกิดเหตุเพลิงไหม้ขนาดเล็กที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์สึรูงะทางตอนกลางของญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่ในจังหวัดฟูกูอิทางตอนกลางของญี่ปุ่นยืนยันว่า ได้ดับเพลิงไหม้ขนาดเล็กที่เตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 ของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์สึรูงะ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ในโรงไฟฟ้ารายงานว่า มีควันออกมาจากอาคารเครื่องกังหันของเตาปฏิกรณ์เมื่อเวลาประมาณ 6.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์

บริษัท Japan Atomic Power ผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้ากล่าวว่า สัญญาณเตือนไฟไหม้ของระบบปรับอากาศภายในอาคารเครื่องกังหันดังขึ้น

ต่อมาเจ้าหน้าที่พบควันและประกายไฟออกมาจากพัดลมดูดอากาศที่อาคารเครื่องกังหัน

ควันและประกายไฟเบาบางลงเมื่อเจ้าหน้าที่ถอดปลั๊กพัดลมดูดอากาศ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยืนยันว่า ดับเพลิงได้เมื่อเวลา 07.30 น เศษ

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ากล่าวว่า ยังไม่มีการยืนยันถึงผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่จังหวัดฟูกูอิกล่าวว่า พวกเขาตรวจไม่พบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากจุดตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีรอบ ๆ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการปลดระวางมาตั้งแต่ปี 2560