น้ำที่ไม่ผ่านการบำบัดรั่วไหลจากโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิ

บริษัทพลังไฟฟ้าโตเกียวหรือ เทปโกระบุว่า เจ้าหน้าที่ในโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิที่เสียหายพบว่า น้ำที่ไม่ผ่านการบำบัดรั่วไหลออกจากช่องระบายอากาศของเครื่องกรอง

เทปโกตรวจพบการรั่วไหลเมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ก่อนเวลา 9.00 น. เล็กน้อย

ทางโรงไฟฟ้าระบุว่า การไหลออกจากช่องระบายอากาศอาจเกิดขึ้นเนื่องจากวาล์วที่ควรปิดยังคงเปิดอยู่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ล้างน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัดภายในเครื่องกรองระหว่างการตรวจสอบ

การรั่วไหลหยุดลงเมื่อน้ำภายในอุปกรณ์หยุดไหล

เทปโกประมาณว่า มีน้ำรั่วไหลออกไปประมาณ 5.5 ตัน

นอกจากนี้ ยังประมาณด้วยว่าน้ำที่รั่วไหลออกมามีซีเซียมประมาณ 22,000 ล้านเบ็กเคอเรล รวมถึงสารกัมมันตภาพรังสีอื่น ๆ ที่ปล่อยรังสีแกมมา

ระดับมาตรฐานในการรายงานต่อรัฐบาลคือ 100 ล้านเบ็กเคอเรล

ทางโรงไฟฟ้าระบุว่า ยังไม่ได้รับการยืนยันถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงไฟฟ้า

แต่เนื่องจากน้ำที่รั่วไหลอาจซึมลงดิน จึงมีแผนฟื้นฟูน้ำและดินโดยรอบ