ญี่ปุ่นยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

กระทรวงเกษตรของญี่ปุ่นได้ตัดสินใจยกระดับมาตรการที่มุ่งสกัดกั้นไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่กำลังแพร่ระบาดในเกาหลีใต้

เจ้าหน้าที่กระทรวงกล่าวว่า ผู้ที่เดินทางเข้ามาญี่ปุ่นจะต้องได้รับการฆ่าเชื้อพื้นรองเท้าที่สนามบินและท่าเรือเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เช่นเดียวกับยานยนต์ที่เดินทางมาโดยเรือเฟอร์รีก็จะต้องได้รับการฆ่าเชื้อเช่นกัน

เจ้าหน้าที่กระทรวงกล่าวว่า ไวรัสนี้แพร่ระบาดในเมืองปูซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว โรคนี้ทำให้สุกรและสุกรป่าที่ติดเชื้อเกือบทั้งหมดตาย แม้จะไม่แพร่สู่คนก็ตาม

ญี่ปุ่นยังไม่มีรายงานการติดเชื้อ แต่เนื่องจากไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ จึงเกิดความกังวลว่า การแพร่ระบาดอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ปศุสัตว์ได้

ทางกระทรวงจะทำงานร่วมกับทางการจังหวัดต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัว

ซากาโมโตะ เท็ตสึชิ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกล่าวว่า เขาจะดำเนินการเพื่อป้องกันไวรัสนี้ด้วยการกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงวิกฤตนี้