เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเรียกร้องให้เพิ่มคนทำงานในตำแหน่งใหม่

สหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศและแรงงานอื่น ๆ ในญี่ปุ่นกำลังเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมเพิ่มคนทำงานสำหรับตำแหน่งใหม่ที่กำหนดขึ้นเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของรันเวย์

สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อสำนักงานการบินพลเรือนในสังกัดกระทรวงคมนาคมเมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ ประมาณร้อยละ 70 ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานนี้

กระทรวงคมนาคมได้กำหนดตำแหน่งงานขึ้นมาใหม่ประจำสนามบินหลัก ๆ เช่น ฮาเนดะ นาริตะ และคันไซ เพื่อให้เฝ้าสังเกตหน้าจอที่แสดงตำแหน่งของเครื่องบินอย่างต่อเนื่อง

ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุเครื่องบินชนกันบนรันเวย์ที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 คนเมื่อเดือนที่แล้ว

ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศต้องรับผิดชอบงานใหม่นี้โดยไม่มีการเพิ่มการจ้างงาน

สหภาพแรงงานเรียกร้องให้ตัวแทนของทางสหภาพมีโอกาสได้ไปกล่าวต่อคณะผู้เชี่ยวชาญที่กระทรวงคมนาคมจัดตั้งขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยของรันเวย์ นอกจากนี้ยังเรียกร้องการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับเจ้าหน้าที่สนามบินทั่วประเทศด้วย