มีการให้คำปรึกษาหลายภาษาสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

ชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 1 มกราคม จะมีโอกาสปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในภาษาของตนเอง

ศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติหลายภาษาของจังหวัดอิชิกาวะและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำภูมิภาคนาโงยาจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมให้คำปรึกษาในเมืองคานาซาวะภายหลังในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ทนายความและเจ้าหน้าที่ธุรการจะตอบคำถามจากชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวผ่านล่ามภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ

การให้คำปรึกษาจะจัดขึ้นที่ศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจังหวัดอิชิกาวะในเมืองคานาซาวะในวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00-15.00 น.

ผู้สนใจสามารถจองทางเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอิชิกาวะ แต่ผู้ที่ไม่ได้จองมาก่อนก็สามารถมาร่วมได้เช่นกัน

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานะการพำนักหรือวีซ่าในช่วงวันเดียวกันระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางออนไลน์ได้เช่นกัน

ส่วนผู้ที่ต้องการปรึกษาทางออนไลน์ควรเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำภูมิภาคนาโงยาเพื่อขอรับ ID และรหัสผ่านในการเข้าร่วม