ค่าจ้างที่แท้จริงของญี่ปุ่นลดลงเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ค่าจ้างที่แท้จริงในญี่ปุ่นลดลงเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันในปี 2566 และดูเหมือนว่ามีสาเหตุมาจากเงินเฟ้อ

ถึงแม้จะมีการขึ้นค่าจ้างให้แก่แรงงานชาวญี่ปุ่นในปี 2566 แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะไล่ตามราคาต่าง ๆ ที่สูงขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

การสำรวจเงินเดือนโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นเมื่อปี 2566 พบว่า พนักงานได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 329,859 เยน หรือประมาณ 80,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากปี 2565 ในรูปของเงินเยน และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

แต่ยังไม่เพียงพอต่ออัตราเงินเฟ้อที่อยู่ที่ร้อยละ 3.8 ซึ่งเป็นอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ 42 ปี ค่าจ้างที่แท้จริงโดยเฉลี่ยต่อพนักงานหนึ่งคนลดลงร้อยละ 2.5 จากปีก่อนหน้า

เจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงกล่าวว่าการขึ้นค่าจ้างส่งผลให้ราคาต่าง ๆ พุ่งสูงขึ้น

การเจรจาต่อรองค่าจ้างเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วส่งผลให้เกิดการขึ้นค่าจ้างครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี และปัญหาขาดแคลนแรงงานก็ช่วยให้เงินเดือนปรับเพิ่มขึ้นด้วย