คณะกรรมการพรรค LDP ของญี่ปุ่นอนุมัติแผนใหม่ของโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับคนงานต่างชาติ

สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นของพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP แกนนำรัฐบาลอนุมัติข้อเสนอของรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงโครงการฝึกหัดทักษะอาชีพสำหรับคนงานต่างชาติในสถานประกอบการ

รัฐบาลยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการพิเศษของพรรค LDP เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ข้อเสนอนี้เรียบเรียงขึ้นโดยอิงตามรายงานที่คณะผู้เชี่ยวชาญเสนอเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ข้อเสนอแนะนำให้ยกเลิกโครงการที่มีอยู่สำหรับผู้ฝึกหัดทักษะอาชีพชาวต่างชาติ และเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่แทน

โดยหลักการแล้วโครงการใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะอาชีพให้ผู้รับการฝึกหัดชาวต่างชาติได้ความรู้และทักษะในระดับหนึ่งภายในระยะเวลา 3 ปี

จะมีการนำโครงการใหม่ไปใช้กับอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีโครงการคนงานที่มีทักษะเฉพาะด้านครอบคลุมอยู่ในสาขาต่าง ๆ เช่น การพยาบาล การก่อสร้าง และเกษตรกรรม

ข้อเสนอดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ผู้รับการฝึกหัดชาวต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างในสาขาเดียวกัน ซึ่งตามหลักการแล้วไม่สามารถทำได้ภายใต้โครงการปัจจุบัน

แต่ข้อเสนอก็แนะนำด้วยว่าแต่ละอุตสาหกรรมจะกำหนดระยะเวลา 1-2 ปีสำหรับผู้รับการฝึกหัดให้ทำงานกับนายจ้างรายแรก เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาของพรรค LDP บางคนมีความเห็นว่าควรระมัดระวัง