ผลสำรวจระบุร้อยละ 80 ของบริษัทใหญ่ในญี่ปุ่นเตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนคนขับรถบรรทุก

บริษัทของญี่ปุ่นเหลือเวลาไม่มากนักสำหรับการเตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนคนขับรถบรรทุกอย่างรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ โดยกฎระเบียบใหม่จะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นต่อการทำงานล่วงเวลาของคนขับรถบรรทุก เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป

NHK สำรวจความเห็นของบริษัทใหญ่ 100 บริษัทเพื่อตรวจสอบการเตรียมการ ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าเกือบ 80 บริษัท กำลังจัดทำมาตรการหรือมีมาตรการพร้อมแล้วเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกฎดังกล่าว

การสำรวจจัดทำขึ้นในเดือนธันวาคมและมกราคม มี 66 บริษัทที่ระบุว่าพวกตนได้ใช้มาตรการเพื่อรับมือกับปัญหานี้แล้ว ขณะที่ 13 บริษัทกล่าวว่าพวกตนมีแผนจะทำเช่นนั้น

6 บริษัทระบุว่ายังไม่มีแผนในทำนองดังกล่าว และ 15 บริษัทไม่ตอบการสำรวจ

บริษัทหลายแห่งกำลังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ โดยมี 55 บริษัทที่ได้ทบทวนเส้นทางและกำหนดการการขนส่งแล้ว ส่วน 38 บริษัทอ้างอิงถึงการขนส่งร่วมกับบริษัทอื่น

นอกจากมาตรการเหล่านี้แล้ว มี 37 บริษัทวางแผนจะเปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางทะเล ทางรถไฟ และทางอากาศ ขณะที่ 20 บริษัทเลือกที่จะผลักต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นไปยังผลิตภัณฑ์และบริการของตน