รัฐบาลจะให้ทุนสนับสนุนการพัฒนา AI แบบรู้สร้างในญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI แบบรู้สร้าง หรือ generative AI ภายในญี่ปุ่น

การแข่งขันในสาขานี้รุนแรงขึ้นและรัฐบาลกล่าวว่าต้องการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ก้าวหน้าในญี่ปุ่น เพื่อสู้กับคู่แข่งอย่าง ChatGPT ในสหรัฐ

ไซโต เค็น รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกล่าวว่า "รัฐบาลญี่ปุ่นจะเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่อนาคตได้"

กระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นจะจัดสรรเงิน 8,400 ล้านเยน หรือกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำหรับโครงการริเริ่มด้าน AI ที่องค์กร 7 แห่งในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงบริษัทสตาร์ตอัปและมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ทางกระทรวงระบุว่าผู้ได้รับเงินทุนจะสามารถเข้าถึงบริการคลาวด์ของกูเกิล ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐได้นานหกเดือนฟรี

ทางกระทรวงจะสนับสนุนเงินทุนเพื่อสิ่งนี้ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จำเป็นต่อการฝึกระบบ AI แบบรู้สร้างที่รู้จักในชื่อโมเดลด้านภาษาขนาดใหญ่

องค์กรที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลมุ่งหวังที่จะพัฒนาโมเดลด้านภาษาขนาดใหญ่ที่รองรับภาษาญี่ปุ่น

เทคโนโลยี AI เช่นว่านี้จะมีการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงในระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วย