โตโยต้าลดชั่วโมงการทำงานในโรงงาน หลังเกิดข้อบกพร่องในการทดสอบรถยนต์

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ เผยว่าทางบริษัทได้ลดชั่วโมงการทำงานสูงสุดเฉลี่ยต่อวันในโรงงานบางแห่งลง 30 นาที ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังเกิดข้อบกพร่องในการทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์หลายครั้ง

โตโยต้ากล่าวว่าความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเครียดให้กับพนักงาน เนื่องจากยอดการผลิตมีเพิ่มขึ้นแล้ว และทางบริษัทหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

โตโยต้าระบุว่าอุปสงค์ต่อสายการผลิตได้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการขาดแคลนสารกึ่งตัวนำที่ลดลง ส่งผลให้ภาระงานเพิ่มมากขึ้น

ทางบริษัทหวังว่าการลดชั่วโมงการทำงานจะช่วยลดแรงกดดันต่อพนักงาน และทำให้พวกเขามีเวลามากขึ้นในการฝึกฝนทักษะและพัฒนาตน