ครม.ญี่ปุ่นเห็นชอบลดหย่อนภาษีให้ผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหว

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้อนุมัติชุดมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ประสบความสูญเสียจากแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.6 ที่สร้างความเสียหายตามชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ชุดมาตรการนี้รวมการลดหย่อนภาษีเงินได้และภาษีท้องถิ่นสำหรับผู้ที่บ้านและทรัพย์สินเสียหาย

รัฐบาลจะอนุมัติให้มีการลดหย่อนดังกล่าวในการยื่นภาษีปี 2566 แม้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคมก็ตาม

ระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีปี 2566 เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

ผู้อยู่อาศัยที่มีการจ้างงานซึ่งจ่ายภาษีเมื่อปีที่แล้วภายใต้ระบบหัก ณ ที่จ่ายสามารถยื่นขอเงินคืนได้เช่นกัน

คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวว่า ตั้งเป้าที่จะผ่านร่างกฎหมายลดหย่อนภาษีในช่วงการประชุมสภาที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะมีจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน