IMF เพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจากความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้เพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2567 โดยอ้างถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐและปัจจัยอื่น ๆ แต่ยังเตือนถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตจากปัจจัยรุนแรงทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น เหตุโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อเร็ว ๆ นี้ และอ้างถึงปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ในจีนว่าเป็นอีกหนึ่งความห่วงกังวล

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกล่าสุดของ IMF ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตร้อยละ 3.1 ในปีนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จุดจากการคาดการณ์ครั้งก่อนเมื่อเดือนตุลาคม

IMF กล่าวว่าการทบทวนนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ยังอ้างถึงการสนับสนุนด้านการคลังในจีนเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ รวมถึงความยืดหยุ่นในประเทศกำลังพัฒนา

รายงานนี้ชี้ว่า เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวกลับมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19, การที่รัสเซียรุกรานยูเครน และวิกฤตค่าครองชีพ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลงเร็วกว่าที่คาดจากระดับสูงสุดเมื่อปี 2565

IMF ระบุว่า เวลานี้ดูมีความไปได้มากขึ้นที่จะเกิดการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจโลก หรือการควบคุมอัตราเงินเฟ้อโดยไม่ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย