กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นจะยื่นแผนมอบสิทธิดูแลบุตรร่วมกัน

คณะกรรมการของกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นได้ร่างข้อเสนอชุดหนึ่งที่จะอนุญาตให้สามีภรรยาที่หย่าร้างสามารถดูแลบุตรร่วมกันได้ กระทรวงมุ่งยื่นข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและกฎหมายอื่น ๆ ในการประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบัน

ร่างเค้าโครงของคณะอนุกรรมการกฎหมายครอบครัวของคณะพิจารณาด้านนิติบัญญัติสังกัดกระทรวงยุติธรรมมุ่งแก้ระบบปัจจุบันที่มอบสิทธิดูแลบุตรให้แก่ฝ่ายบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียว

เค้าโครงนี้เสนอให้บิดามารดาตัดสินใจว่าจะยื่นขอสิทธิดูแลร่วมกันหรือดูแลแต่เพียงผู้เดียว แต่หากตกลงกันไม่ได้ ศาลครอบครัวจะเป็นผู้ตัดสิน นอกจากนี้แผนดังกล่าวระบุว่า ศาลจะมอบสิทธิดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียวในคดีที่ศาลยอมรับว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือการทารุณเด็ก

คณะอนุกรรมการได้เพิ่มมติเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานสวัสดิการขยายการสนับสนุนให้เพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ จะไม่เสียเปรียบ

ทั้งนี้ ยังไม่มีการตัดสินใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ระบบ ให้การสนับสนุน และจัดการบทบาทที่เพิ่มขึ้นของศาลครอบครัว

คาดว่าคณะพิจารณาด้านนิติบัญญัติสังกัดกระทรวงยุติธรรมจะประชุมกันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์อย่างเร็วที่สุด เพื่อสรุปเค้าโครงและรายงานต่อนายโคอิซูมิ ริวจิ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม