IAEA เผยการปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดของฟูกูชิมะไดอิจิเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ยืนยันอีกครั้งว่า การปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดและเจือจางแล้วของญี่ปุ่นจากโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิที่เสียหายลงสู่มหาสมุทรนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม คณะทำงานเฉพาะกิจของ IAEA ซึ่งกำลังตรวจสอบการปล่อยน้ำ ได้ออกรายงานฉบับเต็มฉบับแรกนับตั้งแต่เริ่มการปล่อยน้ำเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว

IAEA ระบุในรายงานก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมว่า พบว่าแผนของญี่ปุ่นในการจัดการน้ำที่ผ่านการบำบัดนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล โดยเสริมว่าการปล่อยน้ำตามที่วางแผนไว้จะส่งผลกระทบทางรังสีต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย

IAEA ยืนยันข้อสรุปเหล่านี้อีกครั้งในรายงานล่าสุด โดยอ้างอิงจากภารกิจตรวจสอบครั้งแรกของคณะทำงานเฉพาะกิจหลังเริ่มการระบายน้ำ

IAEA ระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอต่อไป สำหรับครั้งหน้า คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนนี้

น้ำที่ใช้หล่อเย็นเชื้อเพลิงที่หลอมละลายที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิผสมกับน้ำฝนและน้ำใต้ดิน น้ำที่เก็บรวบรวมไว้ได้รับการบำบัดเพื่อกำจัดสารกัมมันตรังสีส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีทริเทียมอยู่

ก่อนปล่อยน้ำลงสู่มหาสมุทร ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เจือจางน้ำเพื่อลดระดับทริเทียมให้เหลือราว 1 ใน 7 ของมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มที่องค์การอนามัยโลกกำหนด