บริษัทของญี่ปุ่นเพิ่มการจ้างงานในปี 2566

บริษัทของญี่ปุ่นกำลังจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวจากภาวะถดถอยในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ การจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นสำหรับงานต่าง ๆ ยังไม่เกินกว่าระดับก่อนการระบาดใหญ่ เนื่องจากธุรกิจทั้งหลายเผชิญปัญหาราคาวัสดุที่สูงขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นระบุว่า อัตราตำแหน่งงานที่เปิดสำหรับผู้หางานนั้นเพิ่มขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกันในปี 2566 มาอยู่ที่ 1.31 นั่นหมายความว่ามีการเสนอตำแหน่งงาน 131 ตำแหน่งสำหรับผู้สมัครงานทุก ๆ 100 คน เพิ่มขึ้น 0.03 จุดจากปี 2565

อัตราดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มขึ้นประจำปีเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

เจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงกล่าวว่าโรงแรมและร้านอาหารกำลังรับพนักงานเพิ่มขึ้น แต่บริษัทผู้ผลิตและบริษัทก่อสร้างกำลังลดจำนวนพนักงานลงเนื่องจากต้นทุนวัสดุสูงขึ้น