งานเรียกร้องให้ประชาชนระวังไข้เลือดออกจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ

โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดอย่างรวดเร็วในอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และเอเชีย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก

งานนี้จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขของไทยและบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันยุง โรคไข้เลือดออกทำให้เกิดไข้สูง ปวดศีรษะหนัก ปวดกล้ามเนื้อและข้อ โดยกรณีที่รุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้

บริษัทผู้ผลิตในญี่ปุ่นจัดแสดงสเปรย์กำจัดแมลงที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นสารเคมี และผ้าอ้อมที่ผสมสารสกัดจากตะไคร้ที่ยุงไม่ชอบ

นายนิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เรียกร้องให้ประชาชนพยายามหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ โดยระบุว่าโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนคาดว่าจะระบาดต่อไปในอีก 4 เดือนข้างหน้า

องค์การอนามัยโลกระบุว่า ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว เมื่อปี 2566 มีผู้ติดเชื้อเกือบ 160,000 ราย เพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปีก่อนหน้า โดยคาดว่าน่าจะเกิดจากปัจจัยหลายประการ อาทิ การที่สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่เปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ