กลุ่มสนับสนุนและทนายความวิจารณ์กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองฉบับแก้ไขของญี่ปุ่น

ทนายความและองค์กรที่สนับสนุนชาวต่างชาติในญี่ปุ่นวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองฉบับแก้ไขของญี่ปุ่นที่มีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน

ภายใต้กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและรับรองผู้ลี้ภัยฉบับแก้ไขนั้น ชาวต่างชาติที่ยื่นขอสถานะลี้ภัย 3 ครั้งขึ้นไป จะต้องถูกเนรเทศ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่างสมาคมผู้ลี้ภัยแห่งญี่ปุ่น ชี้ให้เห็นว่าผู้ขอลี้ภัยที่ปฏิเสธการเนรเทศนั้นรวมถึงผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกกดขี่ในประเทศบ้านเกิดของตัวเองด้วย

ทางสมาคมชี้ว่าบางคนที่ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยหลายครั้งหรือผู้ที่ต้องเผชิญกับการถูกเนรเทศ ได้รับการยอมรับในภายหลังว่าเป็นผู้ลี้ภัย หรือได้รับอนุญาตให้พำนักในญี่ปุ่นได้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม

สมาคมดังกล่าวระบุว่าการจัดกลุ่มผู้ขอลี้ภัยทั้งหมดไว้เป็นประเภทเดียวถือเป็นเรื่องอันตราย

ส่วนคนอื่น ๆ ก็กังขาถึงมาตรการใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในกฎหมายฉบับแก้ไข ซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่ถูกเนรเทศยังคงอยู่ในญี่ปุ่นได้ภายใต้การดูแลของบุคคลที่ได้รับอนุญาต แทนที่จะอยู่ในสถานที่ควบคุมตัว

บรรดาทนายความและกลุ่มที่สนับสนุนชาวต่างชาติในฐานะผู้ค้ำประกันกล่าวว่า ผู้ดูแลจำเป็นต้องรายงานต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และจะถูกลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

พวกเขากล่าวชี้ว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันอาจหลีกเลี่ยงการทำงานเป็นผู้ดูแลเนื่องจากความรับผิดชอบอันหนักหน่วง

กลุ่มสนับสนุนชี้ให้เห็นว่าอาจมีคนรับหน้าที่นี้น้อยลง ส่งผลให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากขึ้นถูกควบคุมตัวในสถานที่ควบคุมเป็นระยะเวลานานกว่าเดิม