ติดต่อสอบถาม

ความคิดเห็นและเสียงเรียกร้องของท่านจะใช้เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการออกอากาศของเอ็นเอชเค เวิลด์ และอาจปรากฎบนเว็บไซต์หรืออาจได้รับการแนะนำในรายการ สำหรับกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ เอ็นเอชเคจะไม่เปิดเผยความคิดเห็นและเสียงเรียกร้องของท่านแก่บุคคลที่สามโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ
เอ็นเอชเคจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของท่าน แต่กรุณาเข้าใจว่าเราอาจไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เกี่ยวกับการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาเข้าไปดูที่ “การพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคลของเอ็นเอชเค

กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
ชื่อ-สกุล
ประเทศ / ดินแดน
เมือง
ที่อยู่ทางอีเมล
ยืนยันที่อยู่ทางอีเมล (พิมพ์อีกครั้ง)
ประเภทของสื่อที่ท่านรับฟัง
กรุณาเลือกจากตัวเลือก วิทยุคลื่นเอฟเอ็มหรือเอเอ็ม หากท่านเลือกวิทยุคลื่นเอฟเอ็มหรือเอเอ็ม
กรุณาระบุชื่อสถานีวิทยุหรือคลื่นที่รับฟัง
หัวข้อ
ข้อความ

ท่านมีสิทธิ์ที่จะลบชื่อและอีเมลของท่านที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ออกจากระบบบันทึกของเรา โปรดแสดงให้เห็นในแบบฟอร์มนี้หากท่านต้องการที่จะลบข้อมูลดังกล่าว หากเราไม่ได้รับคำร้องใด ๆ เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้นาน 2 ปี นับจากช่วงเวลาที่ท่านได้กรอกข้อมูล และจากนั้นข้อมูลจะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านอีกครั้ง ก่อนคลิกที่ “ส่ง”