Shukrani ya fisi maji
Sikiliza simulizi za zamani za Japani.
(Kipindi hiki kilitangazwa Desemba 12, 2019.)