Ugomvi kati ya nyani na kaa
Sikiliza simulizi za zamani za Japani.
(Kipindi hiki kilitangazwa Mei 16, 2019.)