Mbu mwenye shukurani
Sikiliza simulizi za zamani za Japani. (Kipindi hiki kilitangazwa Oktoba 17, 2019.)